www.wfdy.net > 闽南语爱拼才会赢,谁能把这首歌歌词翻译成普通话...

闽南语爱拼才会赢,谁能把这首歌歌词翻译成普通话...

一时的失意不必怨恨, 一时的落魄不必害怕, 怎么可以失去希望 每天都醉醉的, 没有魂魄,只有身体。就像稻草人。 人生可比海上的浪, 有时起有时落, 好运,不好运, 总也要照样来走。 三分靠天注定。 七分靠打拼 爱拼才会赢

一时失志不免怨叹 tsit si sit tsi m ben uan t'an 一时落魄不免胆寒 tsit si lכ(k) p'ek m ben tam han 那通失去希望每日醉茫茫 na t'aŋ sit k'i hi baŋ mui nit tsui baŋ baŋ 无魂有体亲像稻草人 bכ hun u t'...

歌曲:《爱拼才会赢》 词/曲:陈百潭 演唱:叶启田 歌词/发音: 一时失志毋免怨叹 tsit si sit tsi m bian uan tan 一时落魄毋免胆寒 tsit si lok phik m bian tam han 哪通失去希望 每日醉茫茫 na thang sit khi hi bang,mui lit tsui bang ban...

一时失志不免怨叹 (几习西记 em面万坦) 一时落魄不免胆寒 (几习咯撇 em面胆寒) 哪怕失去希望每日茫茫 (哪怕习ki hi 忙 为历醉茫茫) 无魂有体亲像稻草人 (莫混五忒 企球丢草狼) 人生可比是海上的波浪 (林星后笔习 海熊诶 bou龙) 有时起...

一时失志不免怨叹 几西西几m免婉叹 一时落魄不免胆寒 几西落陪m免胆寒 那通失去希望 哪汤西ki hi 满茫 每日醉茫茫 vi里醉茫茫 无魂有体亲像稻草人 摸魂五tei 亲qiung丢草郎 人生可比是海上的波浪 len星ko比西海雄e泼隆 有时起有时落 五西ki 五西...

一时失志不免怨叹 几西西几m免婉叹 一时落魄不免胆寒 几西落陪m免胆寒 那通失去希望 哪汤西ki hi 满茫 每日醉茫茫 vi里醉茫茫 无魂有体亲像稻草人 摸魂五tei 亲qiung丢草郎 人生可比是海上的波浪 len星ko比西海雄e泼隆 有时起有时落 五西ki 五西...

爱拼才会赢:译音歌词 唱:叶启田 国语翻版[勇敢的人]唱:林玉英 及习西记嗯曼晚叹,及习落撇嗯曼胆寒,那倘西ki hi茫,每立醉茫茫,莫魂吾tei亲秋丢草郎。盈星可比系海凶A泼龙,吾习ki 吾习落,河蚊 排蚊 总嘛叫ki刚来gia,沙分梯租dia 七分可...

一时失志不免怨叹 (几习西记 em面万坦) 一时落魄不免胆寒 (几习咯撇 em面胆寒) 哪怕失去希望每日茫茫 (哪怕习ki hi 忙 为历醉茫茫) 无魂有体亲像稻草人 (莫混五忒 企球丢草狼) 人生可比是海上的波浪 (林星后笔习 海熊诶 bou龙) 有时起...

是不是 '詹雅雯' 演唱的 《今年一定会好过》? (三分天注定七分靠打拼爱拼才会赢) 多变的社会加减啊有问题时代块经过这是难免会 世间人这多人多话就多三色人讲五色话 人生在世脚踏实地只要咱认真仔做担葱卖菜嘛是无关系 凡事想乎开烦恼放风飞共同...

正确说是潮州歌曲,写给李嘉诚的,经过台湾人和闽南人传唱加上闽南人爱拼的精神才全国有名的,潮州话是从闽南语的分支,潮州话还是可以和闽南话以及台湾话互通的。

网站地图

All rights reserved Powered by www.wfdy.net

copyright ©right 2010-2021。
www.wfdy.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com