www.wfdy.net > 粤语字翻译大全

粤语字翻译大全

各举几例吧: 亲属:爸爸——老豆 妈妈——妈子 哥哥——大佬 弟弟——细佬 姐姐——家姐 妹妹——阿妹 姑姑——姑妈 舅舅——舅父 丈夫——老公 妻子——老婆 职业:农民——农民头;卜佬 教师——老师;臭老九(不太文雅) 理发师——飞发佬 工人——咕厘 清洁工——垃圾佬 小...

广东话的微软拼音输入法及国语解释(好实用D) 佢(qu)他或她(佢哋仲系唔系人嚟嘎?) 乜(mie)什麽(你讲乜啊?) 嘅(ge)的(喱个系我嘅女朋友。) 嬲(niao)生气(我好嬲你!) 系(xi)是(你真系个好人嘞!) 咁(han)如此,这样(咁...

依家=现在 唔系=不是 倾计=聊天 话=说 喺边度=在哪里 边个=谁 系度=在 果个=那个 呢个=这个 呢D=这种 嘢=东西 谂法=想法 距=她/他 我地/你地/距地=我们/你们/他们 呃=骗 嗌交=吵架 吹鸡=当裁判 搵=找 挂住=想念 唔使=不用了 早抖=晚安 抖下=休息...

"粤语字"???"翻译"? 粤语只有"借音字",也就是因为粤语口语有音无字,为了要以书面形式来表达出来,所以就借用同音的字表达出口语的音.具体什么意思要视语境而定.

生活、用品 起身(起床) 着(穿)除(脱)浪口(漱口) 飞发(理发) 电发(烫发) 洗面(洗脸)屙屎(大便)屙尿(小便) 闩门(关门) 熄灯(关灯) 水喉(水龙头)瞓觉(睡觉)食(吃) 食晏(吃午餐) 食烟(抽烟) 滚水(开水)煲(煮) ...

读音:cóng 释义:水声,水流:~~。~流(水流)。 组词: 淙淙[cóng cóng] :流水的声音 淙凿[cóng záo] :冲击,侵蚀。 琤淙[chēng cóng] :犹琤琤。杰出貌。 石淙[shí cóng] :石上水流。亦指石上流水声。 泠泠淙淙[líng líng cóng cóng] ...

第一句:我顶你个肺,塞你个胃,顶到花开又富贵。(不怎么用翻译吧,看字面就知道了)。 第二句:正一冚家富贵。(简单从字面解释就是骂人全家去死,深一层就是说这个人已经坏到无药可救,无话可骂要牵扯到家人了。同一个意思还有最经典的三个字...

有些音用汉字发不出来的,用上汉语拼音行不。

牙斩斩.死得惨.声大大.没货卖.有早知.没乞儿.担登仔.霸头位.有得震.没得训.侧侧膊.唔多觉.笑骑骑.放毒蛇.眼大大.易学坏.眼湿湿.够咸湿.搞搞震.没帮衬.博大雾.唔使做.有姿势

呀1姨2山3涩4嗯5咯6差7八8狗9鲨10

网站地图

All rights reserved Powered by www.wfdy.net

copyright ©right 2010-2021。
www.wfdy.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com