www.wfdy.net > linEthiCk1什么意思

linEthiCk1什么意思

N:=10; T1:=CONST(LLVBARS(LOW,N)); T1HIGH:=CONST(REF(HIGH,T1)); CC:=CONST(CURRBARSCOUNT); T2:=CONST(BARSLAST((CURRBARSCOUNT >(CC+T1)) AND (HIGH>T1HIGH))); T2HIGH:=CONST(REF(HIGH,T2)); T3:=CONST(BARSLAST((CURRBARSCOUNT >(CC+T2)) ...

MA60:MA(C,60),LINETHICK1,COLOR00FF00; 红60:IF(MA60>REF(MA60,1),MA60,DRAWNULL),LINETHICK1,COLOR0000FF; 为区别其间,该线用一根更细的线来表示。

{通达信已通过测试} A1:=EMA(C,14); A1X:=(A1-REF(A1,1))/REF(A1,1)*100; CROSS(A1X,0);

{已改。大智慧通过测试} 个股资金线:MA(C,1)/MA(REF(C,18),18)*100,LINETHICK2,COLOR00FFFF; 个股趋势线A:EMA(个股资金线,1),COLORCYAN,LINETHICK1; 个股趋势线: EMA(个股趋势线A,5),COLORCYAN,LINETHICK1; 资金生命线: MA(FORCAST(个股资金线,2...

XMA()是未来函数,可用MA()替换。直接去掉前面的X就行。

N:=8; M:=REF(CLOSE,1); A:=SMA(MAX(CLOSE-M,0),N,1)/SMA(ABS(CLOSE-M),N,1)*100; B0:=A=DRAWLINE(A>=HHV(A,N),A,A=HHV(A,N),A,A

哦,你不会发问题补充, 上面的补充不全

其实做股票什么指标都是假的/涨跌起来才能看到那太晚/希望你努力想办法有自己一招/我专做银行块/红柱出来进贷/做股票大多数亏的/好好看好自已理财吧

底线:0,LINETHICK1,COLORMAGENTA; 高位:80,LINETHICK1,COLORMAGENTA; 低位:20,LINETHICK1,COLORMAGENTA; VARR1:=LLV(LOW,P1); VARR2:=HHV(HIGH,P1)...

{满足该条件的选股公式,已通过,请查收} CROSS(0.9,1/VOL*1000>0.01 AND "KDJ.J"

网站地图

All rights reserved Powered by www.wfdy.net

copyright ©right 2010-2021。
www.wfdy.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com